Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

ΧΒ


ΧΒ


ΧΒ

25 - 03 - 1967. Ευαγγελία.

ΧΒ

Μάκης, Γιώργος, Παναγιώτης, Χρήστος.

ΧΒ

25 - 03 - 1969

ΧΒ


ΧΒ

28 - 10 - 1965. Ευαγγελία - Άννα.

ΧΒ


ΧΒ

25 - 03 - 1982

ΧΒ

05 - 11 - 1966.Βαγγελιώ.

ΧΒ

01 -11 - 1966

ΧΒ


ΧΒ


ΧΒ

Μάκης

ΧΒ


ΧΒ

01 -11- 1966

ΧΒ


XB

05 - 05 - 1966. Ενθύμιον Θάσου.

XB


XB

25 -05 - 1967

XB

Φιλίτσα

ΧΒ

Απολλωνία. 20 -07 - 1954.

ΧΒ


ΧΒ


ΧΒ


ΧΒΚοκκαλού. 26 - 04 - 1954

ΧΒ


ΧΒ


ΧΒ
ΧΒ

25 - 03 - 1970

ΧΒ


ΧΒ

28 - 10 - 1966

ΧΒ

25 -03 - 1984

ΧΒ

22 - 06 - 1969

ΧΒ


ΧΒ


ΧΒ

14 - 04 - 1969. Λύτος Ιωάννης του Χρήστου.

ΧΒ

Μαρία

ΧΒ


ΧΒ


ΧΒ


ΧΒ

28 - 10 - 1966

ΧΒ

23 Ιουνίου 1968, Όλγα Χαρίση.

ΧΒ


ΧΒ

Χαρίσης Μάκης - Μάκης, Τάκης, Τάκης, Γιώργος, Γιώργος.

ΧΒ


ΧΒ