Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016

ΛΓΧ

Δημοτικό σχολείο κοκκαλούς, 10-06-1964, εκδρομή στην Θάσο.

ΛΓΧ

Λύτος Γεώργιος του Χρίστου - Μάττας Ηλίας του Βασίλειου