Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016

ΛΓΧ

Δημοτικό σχολείο κοκκαλούς, 10-06-1964, εκδρομή στην Θάσο.

ΛΓΧ

Λύτος Γεώργιος του Χρίστου - Μάττας Ηλίας του Βασίλειου

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

ΛΓΧΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΛΥΤΟΣ (1894-1978) 


ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΛΥΤΟΥ-ΚΟΤΕΛΗ (....-1989)