Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

ΛΠ

Απρίλιος 1959. Λύτου Αγγελική, Λύτου Παναγιώτα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: